Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng-0
Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng-1
Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng-2
Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng-3
Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng-4
Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng 1/5

Tin hết hạn
Sản phẩm có thể đã ngừng giao dịch

Thanh lý Đầu đĩa- Đầu băng

ID: E6224F 14/09/2019 TP Hồ Chí Minh

1.000.000 đ
0911741372

Là thành viên từ 6 tháng trước

  • Nhóm sản phẩm Đầu đĩa, đầu thu
  • Hãng sản xuất Sony
  • Loại đầu Đầu khác

Có các lao5i máy gồm:
2- Đầu đĩa ;
1- Đầu băng;
1- Đầu Karaoke;
1- CPU Máy tính bàn.

Tin rao tương tự

Tin tức liên quan

Cập nhật Tin rao mới nhất

Hấp dẫn nhất của chodocu.com

Liên kết nổi bật