Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời-0
Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời-1
Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời-2
Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời-3
Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời-4
Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời 1/5

Poodle strandat lông kem, ăn uống khoẻ, dễ ăn, tiêm ngừa sổ giun đầy đủ, bao thuần chủng trọn đời

Sản phẩm: Chó Poodle

ID: CE7E37 13/03/2019 TP Hồ Chí Minh

10.000.000 đ
01632915451

Là thành viên từ 2 năm trước

  • Nhóm sản phẩm Chó
  • Giống Poodle
  • Tuổi Trên 3- 6 tháng
  • Giới tính Con đực

Poodle strandat giá mềm, do kẹt tiền nên bán lại cho chủ nào yêu thương ạ

Tin rao tương tự

Tin tức liên quan

Cập nhật Tin rao mới nhất

Hấp dẫn nhất của chodocu.com

Liên kết nổi bật